Plaćanje računa 2D Bar kodom

Plaćanje računa skeniranjem 2D bar koda

Prednosti

Jednostavno plaćanje mesečnih računa VIP, Telekom i SBB

Usluga omogućena u blizu 100 objekata Mercator, RODA i IDEA

Mogućnost elektornskog plaćanja putem Sberbank mobilne aplikacije

 

Opis usluge

Sberbank Srbija a.d. je sa svojim partnerom Mercator S d.o.o. prva na tržištu Srbije omogućila jedinstvenu uslugu plaćanja računa sa odštampanim 2D bar kodom na kasama u prodajnim objektima Mercator S.

Plaćajte račune kompanija SBB, VIP Mobile i Telekom Srbija, dok obavljate svoje svakodnevne kupovine u Mercator, RODA i IDEA prodavnicama.

Iskoristite sve pogodnosti ove usluge i super povoljno platite račune na više od 80 lokacija širom Srbije. Naknada za plaćanje računa na kasama iznosi samo 50 dinara, fiksno po računu (bez obzira na iznos računa), a u skladu sa Tarifnikom Banke.

Kako da koristite uslugu plaćanja računa 2D bar kodom?

Usluga plaćanja računa na kasi je vrlo brza i jednostavna:

  • transakcija traje 2-3 sekunde
  • podaci se očitavaju direktno sa 2D bar koda
  • nema manuelnog unosa podataka
  • platna transakcija se odmah izvršava preko Sberbank Srbija

Plaćanje se realizuje u platnom prometu na standardni način, kao i putem e-banking-a ili sa šaltera banaka ili pošte. Nakon izvršenog plaćanja, klijent na kasi dobija Potvrdu o izvršenoj transakciji koja sadrži sve elemente sa računa, datum prijema platnog naloga (plaćanja računa), ukupan iznos platne transakcije i iznos naknade ukoliko je predviđenja, kao i obavezan broj odobrenja odnosno referentni broj.
Ukoliko je klijentu neophodna dodatna potvrda o izvršenju naloga izdata i overena od strane banke, može je zahtevati u ekspoziturama Sberbank, uz prezentovanje Potvrde o izvršenom plaćanju iz Mercator S d.o.o. koja sadrži referentni broj naloga tj. broj odobrenja.

Ukoliko račun primate u elektronskoj formi, plaćanje se vrši očitavanjem 2D bar koda sa ekrana mobilnog telefona.
U prvoj fazi, plaćanje računa je moguće samo gotovinom.


Korisne informacije

Kako izgleda 2D Bar kod na računima

Gde možete da koristite uslugu plaćanja računa 2D bar kodom?

Počev od 03.02.2017. korisnici SBB-a, VIP Mobile-a i Telekoma Srbija, svoje račune sa 2D bar kodom, mogu da plaćaju u objektima Mercator S (Mercator, RODA i IDEA prodavnice).

Trenutno je usluga plaćanja omogućena na više od 100 lokacija, spisak objekata možete naći ovde.

Od početka marta, usluga će biti omogućena u blizu 100 objekata širom Srbije, a tokom 2017-e godine u preko 250 objekata Mercator, RODA i IDEA.