Keš kredit

Kredit u pravi čas

Prednosti

Za sve vaše potrebe

Period otplate do 96 meseci

Maksimalan iznos kredita do 3.000.000 RSD

Fiksna kamatna stopa u prvih 36 meseci

Opterećenje prihoda do 50%

Osiguranje od nepredviđenih životnih okolnosti


Pregled uslova

  • Period otplate do 96 meseci
  • Maksimalni iznos kredita do 3.000.000 RSD
  • Nominalna kamatna stopa od 11.95% fiksna u prvih 36 meseci, nakon tog perioda od 8.5%+3m Belibor
  • Ukoliko se klijent opredeli za kredit sa varijabilnom kamatnom stopom, Nominalna kamatna stopa se formira kao zbir 7.05% + 3m Belibor
  • Keš kredit uključuje i osiguranje od nepredviđenih životnih okolnosti po osnovu:

- prekida radnog odnosa

- nezaposlenosti usled tehnološkog viška

- invaliditeta

- smrti usled nesrećnog slučaja

  • Kamatna stopa se povećava za 1% ukoliko se klijent opredeli za kredit bez osiguranja.
  • Obezbeđenje keš kredita putem administrativne zabrane i menice klijenta.

Kalkulator

Kalkulator je informativnog karaktera.

Da li primate zaradu u Sberbank

Da li ste u radnom odnosu ili penzioner

Iznos mesečne rate
RSD
Glavnica
RSD
+ Kamata
RSD
= Ukupan iznos kredita
RSD
Ukupan iznos kredita
RSD

RSD Iznos bonusa **
(Ukupan neto iznos na kraju otplate, glavnica+kamata)

* Ukoliko se opredelite za opciju kredita bez uključenog osiguranja ili opciju kreidta sa individualnom polisom osiguranja, administriranje kreditne partije iznosi 210 RSD mesečno.

Ukoliko klijent aplicira za Keš kredit u iznosu većem od 100.000 rsd i na rok do 24 meseca, kamatna stopa je 10.95% fiksno tokom celog perioda otplate ili u slučaju varijabilne kamatne stope 6.05% + 3M Belibor.


Reprezentativni primeri

Keš krediti sa uključenim osiguranjem
Iznos kredita 500.000 RSD
Nominalna kamatna stopa: 11.95% u prvih 36 meseci, nakon toga 8.5%+3m Belibor
Efektivna kamatna stopa: 17.24%
Period otplate: 96 meseci
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata): 779,648,24 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita: - Menice: 100 RSD
- Izveštaj kreditnog biroa: 246 RSD
- Naknada za obradu zahteva: 2%
- Administriranje kreditne partije (mesečno):
210 RSD fiksno + 0.15% od inicijalnog iznosa kredita


Okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada notara, geodetskog zavoda, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl. EKS obracunat na dan 13.04.2017. godine, a interkalarna kamata dospeva 15.04.2017.

Kliknite ovde za informacije o reprezentativnim primerima za sve kreditne proizvode Sberbank.

Keš kredit uključenim osiguranjem sa rokom otplate do 36 meseci
Iznos kredita 300.000 RSD
Nominalna kamatna stopa: 10.95% fiksno
Efektivna kamatna stopa: 18.37%
Period otplate: 36 meseci
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata): 353.413,72 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita: - Menice: 100 RSD
- Izveštaj kreditnog biroa: 246 RSD
- Naknada za obradu zahteva: 2%
- Administriranje kreditne partije (mesečno):
210 RSD fiksno + 0.15% od inicijalnog iznosa kredita

Okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada notara, geodetskog zavoda, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl. EKS obracunat na dan 30.08.2017. godine, a interkalarna kamata dospeva 01.09.2017.

Kliknite ovde za informacije o reprezentativnim primerima za sve kreditne proizvode Sberbank.

Keš krediti sa varijabilnom kamatnom stopom i uključenim osiguranjem
Iznos kredita 500.000 RSD
Nominalna kamatna stopa: 7.05% +3M Belibor
Efektivna kamatna stopa: 15.73%
Period otplate: 96 meseci
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata): 744.276,63 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita: - Menice: 100 RSD
- Izveštaj kreditnog biroa: 246 RSD
- Naknada za obradu zahteva: 2%
- Administriranje kreditne partije (mesečno):
210 RSD fiksno + 0.15% od inicijalnog iznosa kredita

Okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada notara, geodetskog zavoda, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl. EKS obracunat na dan 21.04.2017. godine, a interkalarna kamata dospeva 25.04.2017. Nominalna kamatna stopa je formirana kao zbir margine 7.05% i 3m Belibor-a čija vrednost na dan 19.04.2017.godine iznosi 3.53%.

Kliknite ovde za informacije o reprezentativnim primerima za sve kreditne proizvode Sberbank.

Keš krediti sa varijabilnom kamatnom stopom i uključenim osiguranjem sa rokom otplate do 36 meseci
Iznos kredita 300.000 RSD
Nominalna kamatna stopa: 6.05% +3M Belibor
Efektivna kamatna stopa: 16.85%
Period otplate: 36 meseci
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata): 346.540,95 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita: - Menice: 100 RSD
- Izveštaj kreditnog biroa: 246 RSD
- Naknada za obradu zahteva: 2%
- Administriranje kreditne partije (mesečno):
210 RSD fiksno + 0.15% od inicijalnog iznosa kredita

Okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada notara, geodetskog zavoda, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl. EKS obracunat na dan 30.08.2017. godine, a interkalarna kamata dospeva 01.09.2017. Nominalna kamatna stopa je formirana kao zbir margine 6.05% i 3m Belibor-a čija vrednost na dan 28.08.2017.godine iznosi 3.55%.

Kliknite ovde za informacije o reprezentativnim primerima za sve kreditne proizvode Sberbank.

Zainteresovan/a sam za Keš kredit

Unesite Vaše podatke i očekujte poziv agenta.

Vaš zahtev je uspešno poslat, javićemo Vam se u što kraćem roku…
Saglasan/a sam sa uputstvom o zaštiti podataka

Uputstvo o zaštiti podataka

Proces online apliciranja za proizvod

Izračunajte svoju ratu pomoću kreditnog kalkulatora

Prijavite se online

Očekujete poziv Sberbank agenta


Dokumenti

* Naknadno može biti zatražena i dodatna dokumentacija.